Rekonstrukcija i adaptacija građevine Centra za autizam Zagreb – podružnica Split je završena. Uspješno je izvršen tehnički pregled i objekat je predan na upotrebu djelatnicima i štićenicima.