Dana 01. i 02. veljače 2007. godine izvršen je početni pregled proizvodnje i tvorničke kontrole proizvodnje betona pokretne gradilišne betonare Fibointercon na Visu. Komisija za vrednovanje i nadzor određena ispred certifikacijskog tijela instituta građevinarstva hrvatske provela je certifikacijski audit i dodijelila nam certifikat sukladnosti za proizvodnju betona sukladno normi HRN EN 2006-1:2006HR