Završena dilatacija 02 betonski i AB radovi na građevini Doma zdravlja u Visu.