Ovih dana naše društvo započelo je radove na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja u Visu.

Nakon uspješno izvedenog uklanjanja postojećeg objekta stare zgrade Doma zdravlja, te premještanja stabala palmi na drugu lokaciju, nastavilo se sa radovima na izgradnji novog i suvremeno opremljenog objekta nove zgrade koji će građanima i gostima otoka Visa pružiti viši standard medicinskih usluga.