Uspješno izvršena sanacija objekta i nakon obavljenog tehničkog pregleda u predviđenom roku objekat predan na korištenje zaposlenicima i učenicima škole.