Investitor: Jadranska pivovara Split d.d.
Mjesto: Vranjic
Vrsta izvršenih radova: Građevinsko zanatski i komunalni radovi
Datum završetka: 11. 07. 2003.