Predstavljanje tvrtke M-P-BETON d.o.o. za graditeljstvo

Poduzeće M-P-Beton d.o.o. osnovano je 17. studenog 1992. god. u Splitu. Osnovna djelatnost poduzeća je graditeljstvo.

DSC02464

Budući da je od samog osnutka društva postavljen dugoročni koncept razvoja firme kao žive osobe u poznatoj vlasničkoj strukturi cjelokupni iznos novostvorene vrijednosti uložen je u razvoj same firme.

Od 1. rujna 1997. godine firma mijenja sjedište zbog ulaganja u izgradnju poslovno skladišnih objekata u Solinu, te od tada do danas djeluje na adresi Don Frane Bulića 209, Solin.

Kao kvalitetan iskorak u kompletiranju poslovne infrastrukture firma je 1999. godine uložila sredstva u kupnju i dogradnju novog objekta u krugu postojećeg poslovno skladišnog objekta koji je iskorišten kao radiona za održavanje vlastitog voznog parka i građevinskih strojeva, te za ostale potrebe u okviru djelatnosti kojom se bavi.

Firma posjeduje vlastiti vozni park, opremu i strojeve na zavidnoj razini, proizvodno – skladišne prostore u vlasništvu firme, te ostalu potrebnu opremu za što brzi i kvalitetniji pristup investitorima.

Danas firma upošljava 100 djelatnika, te u protekle 24 godine rada konstantno ima pozitivan rezultat poslovanja kao i kontinuitet povećanja prihoda uz stabilan financijski položaj koji se ogleda u urednosti podmirivanja svih obveza.

Ulaganjem u kontinuirano usavršavanje zaposlenika i povećanje broja uposlenih građevinske struke, firma jača svoj položaj na tržištu tražeći perspektivu stabilnog razvoja povećanjem vlastitog udjela na tržištu.

U protekle 24 godine poduzeće je steklo zavidan krug naručitelja gradnje te izvelo značajan niz objekata za naručitelje iz svih sektora, od državnih ustanova, poduzeća u privatnom državnom vlasništvu, do fizičkih osoba.

Zbog sve veće konkurencije na tržištu te povećanih zahtjeva potencijalnih investitora koji zahtijevaju vrhunsku kvalitetu uz što nizu cijenu, uprava poduzeća M-P-Beton d.o.o. opredijelila se za uvođenje norme ISO 9001. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 2004. godine, te ishođenje Certifikata tvorničke kontrole proizvodnje betona 2007. godine, u konačnici se odrazilo na poboljšanje poslovanja u cjelini. Kontinuirano ulaganje u razvoj infrastrukture, školovanje kadrova i poboljšanje kvalitete u svim segmentima poslovanja rezultiralo je stabilnim položajem na tržištu, te stvorilo preduvjete za nastavak rada u novim zakonskim okvirima.

Tvrtka je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa. UP/i-360-02/08-04-237;Ur.broj. 531-01-08-04 od 08.travnja 2008. godine ishodila Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja te i na taj način potvrdila status pouzdanog licenciranog izvođača građevinskih radova.

Usmjerenost na kupca

Poslovodstvo je svjesno da ukupna uspješnost Društva, mjerena kroz različite performanse, ovisi o shvaćanju i zadovoljavanju potreba i očekivanja sadašnjih i potencijalnih kupaca. Iz tog razloga poslovodstvo operativno razrađuje postupke za:

 • preoblikovanje prepoznatih potreba i očekivanja u zahtjeve i specifikacije
 • dostupnost i poznavanje tih zahtjeva kod svih suradnika na projektu
 • prepoznavanje i primjenu zakonske i srodne regulative
 • prepoznavanje postignute razine zadovoljstva kupaca.

Prepoznavanje potreba kupaca provodi se na utvrđeni način u fazi razmatranja upita, te kod nuđenja i ugovaranja. Izlazni podaci tog procesa nedvojbeno utvrđuju zahtjeve i očekivanja kupca. U daljnjim fazama i procesima preoblikuju se u sklop projektne dokumentacije i nabavne specifikacije.

Prema iskazanim zahtjevima i potrebama, kupac se može i izravno uključiti u pregled i verifikaciju pojedinih elemenata preoblikovanja potreba i očekivanja u specifikacije.

Postignuto zadovoljstvo kupaca razmatra se na pregledu kojeg provodi poslovodstvo.

Misija

Slijedeći najbolja iskustva svog dosadašnjeg rada i težeći razvijati se u današnjim složenim uvjetima poslovanja, M-P- Beton d.o.o. se opredijelio za način poslovanja kojim će biti prepoznat na tržištu kao pouzdan i poželjan partner. Naša misija je izvođenje građevinskih radova te pružanje usluga u graditeljstvu, sukladno primjenjivim normama, pravilima i zakonima.

Svjesni smo da to možemo postići kvalitetom naših usluga čime stalno dokazujemo kupcu spremnost na suradnju i zadovoljavanje njegovih potreba i očekivanja.

Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata i dobavljača, te rezultati internih provjera obavljanja poslova, osnova su za provođenje trajnih aktivnosti poboljšanja naših usluga.

Osposobljeni i motivirani zaposlenici M-P- Beton-a svojim profesionalnim odnosom prema radu doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima.

Stav firme je kontinuirano usvajanje novih znanja i tehnologija, tako da svi napori koje ulažemo rezultiraju time da M-P-Beton d.o.o. bude uspješan partner u odnosu s našim kupcima i dobavljačima, što će omogućiti profitabilnu realizaciju na zadovoljstvo korisnika naših usluga i ekonomsku stabilnost poduzeća.

Vrijednosti

Certifikat 1/05-ZOG-102  Iso 9001-page-001Iso 14001-page-001
Naše vrijednosti su:

 • Iskustvo i znanje stečeno tijekom izvođenja dosadašnjih objekata
 • Kvalitetno izvedeni objekti, zadovoljstvo investitora koji ponovno traže naše usluge
 • Stručan kvalitetan i odgovoran kadar
 • Strojevi i oprema
 • Stalno usavršavanje zaposlenika u struci.

Ocjenu uspješnosti našeg rada daju naši kupci i dobavljači, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za stalno poboljšanje kvalitete.

Politika i ciljevi kvalitete i zaštite okoliša

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima M-P-BETON mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
 • nuditi kupcima optimalna i cjelovita rješenja,
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe kupaca,
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša,
 • postići, održavati i neprekidno poboljšavati kvalitetu svojih usluga u odnosu na postavljene zahtjeve, koji zadovoljavaju očekivanja korisnika,
 • neprestano smanjivati pritužbe svojih korisnika,
 • međusobno učinkovito komunicirati,
 • neprestano podizati razinu izvođenja radova kroz izobrazbu, stručna usavršavanja i motiviranost djelatnika,
 • sprečavati onečišćenja okoliša i negativne utjecaje na okoliš,
 • redovito analizirati aspekte okoliša svojih procesa i usluga, prepoznavati vlastite značajne utjecaje na okoliš i sukladno njima postavljati ciljevi i sustavno ih realizirati u svrhu trajnog poboljšanja,
 • pozornost usmjeriti na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa,
 • obzirno postupati s opasnim tvarima s tendencijom njihove zamjene s manje opasnima,
 • težiti uvođenju novih tehnologija u pružanju usluga koje su usmjerene k smanjenju količine otpada,
 • usmjeravati pozornost prevenciji incidentnih i potencijalno opasnih događaja,
 • odgovorno upravljanje u skladu sa zakonima koji reguliraju djelatnost tvrtke – zahtjevi društva s obzirom na sigurnosne i zdravstvene uvjete na radnom mjestu i zaštitu okoliša.

Osim toga pojedinačni ciljevi koji moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarili gore navedeni ciljevi M-P-BETON-a naznačeni su u Upravinoj ocjeni sustava, a ispunjenje istih prati se jednom godišnje.

Zadovoljstvo naših kupaca i ostalih zainteresiranih sudionika u skladu s profesionalnim normama i profesionalnom etikom, najbolja su nagrada za obavljanje naših poslova.