Povjerenstvo za tehnički pregled dogradnje i nadogradnje objekta srednje strukovne škole “Blaž Juraj Trogiranin” u Trogiru, sastalo se dana 09.01.2007. Godine i uspješno izvršilo pregled. Objekat je predan investitoru i krajnjem korisniku na upotrebu.