U središtu Baške Vode naše poduzeće je izvodilo završne građevinske radove.
Radovi su izvedeni u skladu sa tradicijom gradnje u samom mjestu tako da su obuhvaćali bogatu kamenu fasadu te kamenu oblogu na vanjskom uređenju.
Sami objekat je lijepo uklopljen u svoje okruženje.